İnteraktif Akademi

ALMANCA YDS GENEL BİLGİLER

YDS, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan, yabancı dil seviyesini gramer ve kelime bilgisi ağırlıklı olmak üzere akademik seviyede ölçen bir okuma sınavıdır. 

Geçmişte ÜDS, KPDS, TUS olarak gerçekleştirilen dil sınavları ÖSYM tarafından birleştirilerek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) adı altında uygulanmaktadır.

Yüksek lisans, doktora, yardımcı doçentlik ve doçentlik başvurularında, görevde yükselme ve yurt dışı göreve seçilmede, dil tazminatına hak kazanmada, TUS ve DUS sınavlarında, diploma denkliğinde ve turist rehberliği kokart uygulamasında tek ortak şart YDS-YÖKDİL puanının olmasıdır. 

Bu sınavın aynı amaç ve nitelikte olmak üzere elektronik ortamda yapılan bir de e-YDS versiyonu vardır.

Ayrıca benzer amaçla hazırlanmış olan YÖKDİL sınavı da 2017 Mart ayından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

YDS’DE PUAN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR?

YDS toplam 80 sorudan oluşmaktadır, her soru 1,25 katsayısı ile çarpılarak 100 puan üzerinden değerlendirilir.

YDS NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?

YDS sınavı ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki kez uygulanmaktadır. Başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM sitesinden takip edilmelidir. (http://www.osym.gov.tr/)

YDS’NİN GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

Yabancı dil tazminatından faydalanmak isteyenlerin ve yükseköğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin KPDS, ÜDS, YDS ve e-YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 yılı kapsamaktadır. Bu karar öğretim üyelerini ve doçentlik başvurularını kapsamamaktadır. Bazı kurumlar, geçerlilik süresini kendileri belirlemektedir. Sınava girecek adaylar, bu bilgileri bizzat başvurulacak kurumdan öğrenmelidirler.